Gör dina grannars inkomst dig sjuk?

Av: Stefan Molnar

Gör dina grannars inkomst dig sjuk? Ja på ett sätt gör den det, för, om man får tro läkaren och sociologen Nicholas Christakis – vars podcast om hälsa och ojämlikhet jag har lyssnat på – har fördelningen av ekonomiska resurser i ett samhälle troligen betydelse för befolkningens allmänna hälsonivå. Dagens inlägg kommer att ta upp Christakis podcast och är en fortsättning på ett tidigare inlägg av Joacim här på Sociologisuget som berörde sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och ett samhälles funktionssätt på en rad olika områden.

Till att börja med; mycket av tidigare forskning har visat på ett samband mellan en individs inkomst och hans eller hennes hälsonivå. En individ i USA som befinner sig i samhällets ekonomiska mellanskikt har exempelvis 50 procent större sannolikhet att dö vid en viss ålder än den individ som befinner sig på samhällets översta skikt och den individ som befinner sig längst ner på samhällets ekonomiska skikt har nästan tre gånger så stor sannolikhet att dö vid samma ålder. Ett samband mellan hälsa och individens absoluta levnadsnivå kan alltså observeras, ett fenomen som på engelska brukar kallas för the SES-gradient. Men hur kan detta förklaras?

Flertalet undersökningar har genomförts där det har undersökt om the SES-gradient har med ekonomisk resursfördelning att göra. Studier har genomförts på ”ekologisk”/geografisk nivå och en del har kunnat visa på ett positivt samband mellan fördelningen av ekonomiska resurser inom ett geografiskt område – en nation, delstat eller grannskapsenhet – och den allmänna hälsonivån i området. Men, säger Christakis, dessa studier har en viss begränsning, nämligen den att skillnader i hälsonivå mellan geografiska områden inte nödvändigtvis behöver förklaras med ojämlikhet utan lika gärna kan ha att göra med att områdena befinner sig på olika absoluta ekonomiska nivåer. Det starka samband mellan ojämlikhet och hälsa som exempelvis har observerats på delstatsnivå i USA kan tänkas bero på att ojämlika stater har en hög grad av vissa fattiga grupper, vilket i sin tur har effekter på aggregerad nivå.

För att vara säkrare på att det observerade sambandet mellan ojämlikhet och hälsa inte har med sådana skensamband att göra har det därför under senare år, berättar Christakis, genomförts en del studier som kontrollerar för diverse viktiga variabler, som t.ex. ekonomi och utbildning, på geografisk-nivå men också på individnivå. De flesta, men inte alla, drar slutsatsen att hälsa och ekonomisk ojämlikhet korrelerar även efter det att dessa absoluta nivåer har kontrollerats för. Christakis tar upp två studier (Lochner m.fl. 2001; Minkler m.fl 2006) utförda på delstatsnivå i USA, i vilka till att börja med observeras att en individ som befinner sig på en viss position på den ekonomiska stegen har större sannolikhet att dö vid en viss ålder, respektive drabbas av depression efter att ha fött barn, ju mer ekonomiskt ojämlik den stat hon bor i är. Men – och det är här det blir riktigt intressant – sambandet kvarstår även efter att  individens inkomstnivå har kontrollerats för. Om individen har en inkomst på t.ex. 2500 dollar i månaden kommer hon ha större sannolikhet att drabbas av en depression eller dö vid en given ålder om hon bor i en mer ojämlik stat än om hon har exakt samma inkomst och bor i en mindre ojämlik sådan. I en av studierna gäller sambandet för individer på samtliga inkomstkategorier, medan ojämlikhet i den andra studien inte verkar ha någon effekt på dem som befinner sig högst upp på den ekonomiska stegen. Märk väl, att eftersom detta samband kan observeras på såväl delstatsnivå som på individnivå efter det att absoluta nivåer har kontrollerats för, betyder det att det förmodligen inte i sig är individens inkomst på 2500 dollar som gör att hon får dålig hälsa, utan vilka inkomster som övriga invånare i delstaten har. Ett mycket intressant resultat som verkligen ger extra stöd till traditionella tolkningar om att ojämlikhet leder till ohälsa.

Men om det nu, lite tillspetsat, är så att dina grannars inkomst gör dig sjuk, vad kan det tänkas bero på? Denna fråga är någonting som jag kommer att ta upp i ett senare inlägg här på Sociologisuget.

Källor

Christakis, Nicholas. 2009. Social inequality and individual health. Podcast.

Lochner K, Pamuk E, Makuc D, Kennedy BP, and Kawachi I. State-level income inequality and individual mortality risk: a prospective, multilevel study. American Journal of Public Health 2001; 91: 385-391.
Minkler M, Fuller-Thomson E, and Guralnik JM. Gradient of disability across the socioeconomic spectrum in the United States. New England Journal of Medicine 2006; 335: 695-703.

Annonser

4 responses to “Gör dina grannars inkomst dig sjuk?

  1. Ja det är ett viktigt samband detta som är värt uppmärksamhet. Tar Christakis upp att sambandet finns i jämförelsen med olika länder också? Bra podcast!

  2. Han nämner att hälsa och ojämlikhet korrelerar positivt även på nationsnivå över hela världen, ja. Sedan framkommer det inte om den typ av studier där man kontrollerar för egenskaper på individnivå har gjorts i andra länder än USA. Han fokuserar överhuvudtaget mycket på USA. Men om sambanden går att finna där så känns det la inte orimligt att samma mekanismer är i verkar även på andra platser på jordklotet.

    Sen är det väl inte så enkelt så att dina grannars inkomster alltid gör dig sjuk. Som jag nämner verkar det ha gjorts en del studier som visar på motsatsen, alltså att ojämlikhet inte leder till ohälsa. Hur är det förresten i spirit level; tar författarna upp några studier som visar på motsatt resultat?

  3. Jag tycker att de kunde tagit upp mer av den varan i The Spirit Level. De motbevisar andra möjliga orsaker fövisso såsom: Kulturella skillnader, etnicitet och historisk bakgrund t.ex.

  4. Aha…. Spirit level är förvisso lite av en debattbok; wilkinsson m.fl skulle väl kunna kallas för ”experts”, utifrån mitt tidigare blogginlägg. Christakis däremot försöker mer ge ett sken av att han är en ”interpretor”.

    Det kanske är det som är lite av problemet med att skriva debattaktiga böcker… motargumenten faller bort lite…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s