Om det minskade förtroendet för forskare och Universitet

Av: Stefan Molnar

Ett kort midsommarinlägg. I senaste IVA-aktuellt (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins tidskrift, Nr. 5 juni 2009) redogörs för en enkätundersökning som föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) under hösten 2008 genomförde tillsammans med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet. I undersökningen ställdes frågor som relaterar till allmänhetens förtroende gentemot olika samhällssektorer, däribland forskning och universitet. Slutsatsen som dras är att samtliga sektorer har tappat tillit hos allmänheten sedan år 2002. Men ingen yrkesgrupp har tappat så mycket som forskare har gjort. När sjukvårdens personal har tappat 3 procentenheter, är forskarnas tapp är tre gånger så stort. Detta innebär inte att förtroendet för forskare har nått någon form av botten (de hyser t.ex. fortfarande högre tillit än lärare i grundskolan, rikspolitiker och journalister gör, enlig artikeln) men tappet är stort och exempelvis vanliga poliser ligger nu högre upp än forskare gör i hierarkin. Även universitet har tappat i tillit, från 58 % som hade stort eller ganska stort förtroende år 1999 till 53 % i år. Detta i ett sammanhang där 40% av befolkningen är osäkra (eller inte vill ta ställning) till om det går att lita på universitet, tyder på en oroväckande trend. Min tanke är att detta kan ses som en del av den förlust av auktoritet som Gibbons m.fl. (1994, 2001) menar att vetenskapen har fått uppleva under senaste årtiondena. Detta är ett ämne som jag har behandlat i ett tidigare inlägg här på Sociologisuget, i sammanhanget mode 2-kunskapsproduktion.

I undersökningen dras också slutsatsen att allmänheten hyser olika stort förtroende för olika universitetsämnen, med medicin i toppen, följt av teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och humaniora. Intressant i sammanhanget är att Karin Hermansson, utvecklingschef vid VA, drar slutsatsen att allmänheten vill att pengar satsas på forskning som de förstår och upplever som nyttig och användbar. Detta menar även Gibbons m.fl. (1994, 2001) är något som kännetecknar dagens mode 2-samhälle. Tidigare har forskningen uttalats sig auktoritativt om ”samhället”, men nu har ”samhället” börjar uttala sig på samma sätt om forskningen, något som författarna har benämnt ”society speaks back”.

Hur ska vi förklara detta tapp av förtroende? Gibbons (År ?) menar att en förklaring kan ha att göra med att ämnet vetenskapsstudier, under senaste årtiondena har satt vetenskapsämnet under hård bevakning och därigenom avmystifierat det. Människor har insett att vetenskapen eller vetenskapsmannen inte kan komma med några Absolut Säkra Sanningar. Men varför ligger samhällsvetenskap och humaniora lägre ner på tillits-stegen än natur, teknik och medicin gör? Karim Jebari, magister i praktiskt filosofi, menar på sin blogg Politik Filosofi, att postmodernismen har varit katastrofal för vänsterns auktoritet. Postmodernismens – vilken som bekant har omfamnats i stor utsträckning inom åtminstone vissa områden inom samhällsvetenskap och humaniora – totala kritik och tvivlande på vetenskapens förmåga att överhuvudtaget kunna säga någonting om hur verkligheten är organiserad är mycket möjligt att den också har bidragit till människors minskande tillit för samhällsvetenskap och humaniora. Jag uppfattar det inte alls som att andra vetenskapliga discipliner på långa vägar har gått igenom samma självkritiska våg.

Men jag tror det finns ännu en förklaring, och det är att samhällsvetenskapen generellt sätt faktiskt inte har lyckats komma med lika bra beskrivningar och förklaringar av sakernas tillstånd, och framförallt inte lika bra tillämpningar av vetenskapliga rön, som medicin, teknik och naturvetenskap har gjort.

Källor

Gibbons, Michael; Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott, & Martin Trow (1994). The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage.

Gibbons Michael, Nowotny Helga, Peter Scott & (2001). Rethinking science: knowledge in an age of uncertainty. Cambridge: Polity.

Intervju med Michael Gibbons m.fl. (År ?) I: Ideas. How To Think About Science. (http://www.cbc.ca/ideas/features/science/index.html#episode20)

Förtroendet för forskare försvagas.2009-06-16. I: Vetenskap & Allmänhet. (http://www.v-a.se/artiklar/fortroendet_for_forskare_forsvagas/)

Annonser

2 responses to “Om det minskade förtroendet för forskare och Universitet

  1. Men om det som verkar som postmodernt flum är så nära ”verkligheten” vi kommer? Hur bra beskrivningar, förklaringar och tillämpningar har de som grundar sig i naturvetenskapliga beskrivningar av världen då? Det är något snett med världen om samhällsvetenskapens vetenskapsteoretiska diskussioner leder till ämnets minskade trovärdighet.

  2. >Men om det som verkar som postmodernt >flum är så nära “verkligheten” vi kommer? Hur >bra beskrivningar, förklaringar och >tillämpningar har de som grundar sig i >naturvetenskapliga beskrivningar av världen då?

    Är inte riktigt säker på om jag förstår vad du menar… Jag uppfattar det som att postmodernismen har kommit med en hel del bra påpekanden om hur verkligheten är beskaffad, samtidigt som jag inte tycker att den totala kunskapsrelativism som kommer från vissa håll är befogad; det går att komma med bättre och sämre beskrivningar av verkligheten, samtidigt som man såklart alltid måste kombinera detta med en dos av självkritik. Samtidigt uppfattar jag det som att naturvetenskapen många faktiskt har lyckats beskriva verkligheten på ett bättre vis än samhällsvetenskapen har… och tillämpa; tänk på alla medicinsk teknologi osv..

    >Det är något snett med världen om >samhällsvetenskapens vetenskapsteoretiska >diskussioner leder till ämnets minskade >trovärdighet.

    Jo, jag håller med, men samtidigt tycker jag det är förståelig om det faktiskt skulle vara så. Men tror du att det är en rimlig tolkning att det kan vara så, att dessa diskussioner har lett till minskad tillit/auktoritet?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s